Eazymeter

EAZYMETER

 

EAZYMETER IS EEN ZEER VOLLEDIGE GEINFORMATISEERDE AUDIOMETRISCHE

OPLOSSING.

Eazymeter is een instrument voor alle professionelen die geïnteresseerd zijn in de

metingen van het gehoor.

 

Het is een ideaal gereedschap voor de professionelen die al dan niet op de baan werken

en voor de professionelen die al dan niet gebruik maken van geavanceerde testen.

In de meeste gevallen volstaat om een koptelefoon aan te sluiten op uw pc en u kan al de

gebruikelijke testen uitvoeren.

EazyMeter kan op 3 verschillende modes gebruikt worden :

- als “stand alone”. In dit geval kan u de gegevens opslaan in uw gebruikelijke software.

- leesmodule voor de spraakaudiometrie,

- audiometer met database. U kan al deze gegevens tevens afdrukken, vergelijken,

exporteren,...

KARAKTERIESTIEKEN :

TONALE AUDIOMETRIE :

Pure tonen, gepulseerde tonen (2Hz), warble tonen, Narrow Band.

FREQUENTIES :

Van 125 tot 8000 (of 16000) Hz.

Op de gewoonlijke frequenties of eventueel per 1/3, 1/6, 1/12 en 1/24 octaaf voor

preciezere metingen.

Maar u kan ook wav-bestanden of MP3 bestanden gebruiken als signaal.

VOKALE AUDIOMETRIE :

Alle wav-bestanden en MP3-bestanden kunnen gebruikt worden

MASKINGS :

Contralateraal, ipsilateraal, bilatereal, multi (spraak in het lawaait) : white noise, pink noise,

speech noise, wav, mp3... Mogelijkheid om variaties van het signaalniveau te

synchroniseren

SPECIALE TONALE TESTEN:

Balanstest, Bekesy, spraak in het lawaai, lokalisatietest, COSI

IJKING :

Eenvoudige en individuele ijking

GEAVANCEERDE KARAKTERISTIEKEN :

Sonometer functie (A, B, C of Flat), spectrale analyse, generator / 1 Hz, Frequentiele

continu sweep

TRANSDUCTORS :

Eazymeter is al gebruiksklaar met een eenvoudige koptelefoon die aangesloten is op de

pc.

MAXIMALE UITGANGSNIVEAU :

Afhankelijk van het apparatuur, bv : 105 dB op 1000 Hz met een TDH39 en meer met

met een gevoeliger koptelefoon.( > 110 dB)

Een externe versterker kan altijd gebruikt worden.

DATABASE :

Multi gebruikers

Ongelimiteerd aantal audiogrammen.

 

TARIEF :

Licentie EazyMeter : 600,00 €

 

Kliek hier voor een documentatie