CONTACTEN EN PRIJZEN


Het softwarepakket van Eazysoftwares wordt verkocht als een jaarlijkse gebruikerslicentie.De prijs is 1000 € voor de eerste licentie en 800 € voor de volgende licenties het eerste jaar.Dan 250 € per jaar en per gebruiker voor de volgende jaren.

Deze prijs omvat ondersteuning op afstand, onderhoud en toegang tot nieuwe versies.